Juiste opslag van de lijm betekent meer winst.
U kunt het gebruik van de lijm aanzienlijk verminderen door aandacht te schenken aan de houdbaarheid en opslagcondities die door Permabond worden aanbevolen. In verband met de verschillende samenstellingen van de door Permabond geproduceerde lijmen hebben we specifieke aanbevelingen voor de opslag per product. Deze aanbevelingen behoren te worden geraadpleegd voordat een lijm wordt geselecteerd voor uw toepassing. De houdbaarheid van iedere Permabond lijm is gebaseerd op onze ervaring met dit product onder gecontroleerde omstandigheden.Wij zijn er zeker van dat deze lijmen, mits opgeslagen conform onze richtlijnen, hun eigenschappen gedurende de opgegeven houdbaarheid zullen behouden. Helaas beschikken wij niet over informatie over de prestaties van de lijm als deze niet conform onze richtlijnen werd opgeslagen.Houdbaarheid van de lijmDe houdbaarheid van de lijm is de tijd dat de lijm kan worden opgeslagen zonder dat er aanzienlijke wijzigingen in de eigenschappen optreden. Wij adviseren iedere groep lijmen volgens onze specifieke opslagcondities op te slaan. Veel lijmen zijn gevoelig voor extreme temperaturen en sommige ook voor licht en vochtigheid.

Over het algemeen adviseert Permabond dat iedere lijm conform onderstaande condities wordt opgeslagen. Wij bevelen aan het Technical Datasheet te raadplegen van het specifieke product dat u nodig hebt.

Permabond Anaerobe lijmen

  • Sla Permabond Anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen op in een ongeopende verpakking bij 5 -25 °C .

Permabond Cyano-acrylaat lijmen

  • Sla Permabond cyano-acrylaatlijmen in de ongeopende verpakking op bij 2 -7 °C . Cyano-acrylaatlijmen dienen in droge omstandigheden te worden opgeslagen. Over het algemeen is de verpakking voldoende bescherming maar hou hier rekening mee indien u de opslagplaats kiest. Permabond beveelt aan om cyano-acrylaatlijmen koel op te slaan . Voor gebruik dienen ze kamertemperatuur aan te nemen.

Permabond 2 – componenten epoxy lijmen

  • Sla Permabond twee componenten epoxy lijmen op tussen 5 – 25 °C. in de originele ongeopende verpakking.

Permabond 1 – component epoxy lijm.

  • Sla Permabond één component epoxy lijmen op tussen 2 – 7 °C , in de originele ongeopende verpakking.

Permabond Structurele Acrylaat lijmen.

  • Sla Permabond structurele acrylaatlijmen op tussen 5 – 25 °C. in de originele ongeopende verpakking.

Permabond UV lijmen.

  • Sla Permabond UV lijmen op tussen 5 – 25 °C. in de originele ongeopende verpakking.