Uithardingssnelheden en productiesnelheden beheersen.

Veel omgevingsfactoren hebben invloed op hoe lijmen uitharden en hoe ze over lange periode presteren. Geringe wijzigingen in de temperatuur hebben aanzienlijke veranderingen in de uithardingssnelheid en de opslagduur van lijmen. De meeste organische lijmen kennen een maximale toepassingstemperatuur en indien ze worden blootgesteld aan hogere temperaturen gedurende een langere tijd dan zullen de prestaties aanzienlijk dalen.
Permabond heeft enige richtlijnen ter oriëntatie opgesteld om de invloed van de temperatuur en van andere omgevingsomstandigheden te elimineren of te beheersen.

Effect van de omgevingstemperatuur.

De temperatuur waarbij de lijm wordt aangebracht en wordt gebruikt zal haar uitharding beïnvloeden. Alle uithardingstijden die worden vermeld in de Permabond Technical Datasheet gelden bij 23 °C.
De uitharding van lijmen wordt beïnvloed door een stijging of daling van de temperatuur van de omgeving waar ze worden gebruikt. De vuistregel is voor iedere 8°C dat de temperatuur stijgt zal de uitharding van de lijm halveren.
Omgekeerd, als de temperatuur 8 °C lager is zal de uithardingstijd verdubbelen.
Cyano-acrylaatlijmen maken gebruik van het vocht op het lijmoppervlak en worden weinig door de omgevingstemperatuur beïnvloed. Echter, vocht en het type lijmoppervlak kunnen invloed hebben op de uitharding van cyano-acrylaatlijmen.

Gebruikstemperaturen

Permabond lijmen hebben een organische chemische structuur en kennen daarom een algemene gebruikstemperatuur tussen -80 °C. en + 250°C. Gelieve het Technical Datasheet te raadplegen voor de specifieke eigenschappen inclusief het temperatuur bereik van het product.